సవాళ్లంటే ఇష్టం: ఎన్టీఆర్

0

చెప్పానుగా. ఛాలెంజింగ్ అంటే ఇష్టమని. ఇండియాలో అతి పెద్దదైన రియాలిటీ షోను తెలుగులో నేను వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తానని నాపై నమ్మకం ఉంచి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి థాంక్స్. కచ్చితంగా వారి నమ్మకాన్ని నిలబెడతాననే నమ్మకంతోనే షో చేశా.

Comments

Share.

Comments are closed.